Faaliyet Alanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1997 yılından bu yana bölgeye hizmet vermektedir. Kurumumuzda özel eğitim alanında uzman İki yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve 6 zihinsel engelliler sınıf öğretmeni görev yapmaktadır.  Gelişimsel geriliği, zihinsel yetersizliği olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocuklar için eğitsel değerlendirme yapılırken ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanırken Online- Öğrenci Gereksinimlerine Dayalı Eğitim Programı’ndan (ÖGEDEP) yararlanılmaktadır.

 

  • 0-12 yaş arasında gelişimsel geriliği, zihinsel yetersizliği olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocukların değerlendirmesini yapmak (eğitsel değerlendirme).
  • 0-12 yaş arasında gelişimsel geriliği, zihinsel yetersizliği olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocuklara yönelik eğitsel değerlendirme sonucunda elde edilen bilgiler ışığında 6 aylık dönemler için “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları” hazırlamak (her 6 ayda programlar gözden geçirilerek yeniden düzenlenmektedir).
  • 0-12 yaş arasında gelişimsel geriliği, zihinsel yetersizliği olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocukları olan ailelere gereksinimleri doğrultusunda psikolojik destek sağlamak.
  • 0-12 yaş arasında gelişimsel geriliği, zihinsel yetersizliği olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocukların gereksinimleri doğrultusunda aile eğitim programları hazırlamak ve uygulamak
  • Gelişimsel yetersizliği, zihinsel engeli olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik olarak bilgilendirici eğitim seminerleri düzenlemek, eğitici broşür ya da kitapçıklar hazırlamak.
  • Gelişimsel yetersizliği, zihinsel engeli olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti sunmak.
  • Gelişimsel yetersizliği, zihinsel engeli olan ya da tanı almamış ancak risk altındaki çocuklar ve fiziksel engeli olan çocuklara fizyoterapi hizmetleri sunmak.
  • Bilimsel toplantılar düzenlemek