Kuruluş Amacı

  • Karadeniz Bölgesinde bulunan gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlikden etkilenmiş çocuk sayısının tespitine yardımcı olmak  ve özür nedenleri hakkında araştırma ve inceleme yapmak,

  • Gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik yada tanı almamış ancak risk altında olan çocukların mental gelişimlerine uygun bireysel ve grup eğitimleri verecek imkanları hazırlamak ve uygulamak,

  • Gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik yada tanı almamış ancak risk altında olan çocukların fiziksel gelişimlerine uygun olarak eğitim ve egzersiz programları düzenlemek ve uygulamak,

  • Gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik yada tanı almamış ancak risk altında olan çocuklar için müzik, resim gibi uygun sanatsal aktiviteler düzenlemek,

  • Faaliyetleri sergilemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak Gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik yada tanı almamış çocukların eğitimine yönelik olarak, Mesleki rehabilitasyon ve iş okulu kurulması için ilgili mercilere önerilerde bulunmak,

  • Yurtiçi ve yurtdışında bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  • Bilimsel toplantılar düzenlemek ve uzman değişiminde bulunmak,

  • Karadeniz Bölgesinde gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik yada tanı almamış çocuklara hizmet veren resmi, özel, vakıf gibi diğer eğitim ve öğretim kurumlarının daha verimli hizmetler yapmasına yardımcı olmak için; özel kurs ve seminerler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek,

  • Bu alandaki son bilimsel verileri ve eğitim programlarını, gelişimsel gerilik, zihinsel yetersizlik yada tanı almamış çocuk, aile ve vakıflarının yararlanması ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek için yayımlamak