Misyon ve Vizyon

MISYON

Uygulama araştırma merkezimizin misyonu; özel gereksinimli çocukların toplumda bağımsız bireyler olarak yaşamalarını sağlamak ve üretken bireyler haline getirmektir.

VİZYON

Özel gereksinimli çocukların eğitimine ve bu çocuklarla yürütülen bilimsel çalışmalarla alanyazına katkıda bulunmak ve tanınmaktır.