Uluslararası Özel Eğitim Kongresi ELMİS 2016

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ereğli Belediyesi ve Kaymakamlığı ile Özel Sporcular Federasyonu Başkanlığınca 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen “ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, MESLEKİ EĞİTİM VE SPOR” (ELMİS 2016) kongresine 5 PROJE ile KATILIM SAĞLADIK..
“ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, MESLEKİ EĞİTİM VE SPOR” (ELMİS 2016) Kongresi dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve akademik çalışmaların paylaşımını dinlemek için katılım sağlanmıştır… Program, ulusal ve uluslararası çağrılı konuşmacılar, bildiri sunumları, çalıştay ve panelleri kapsamaktadır. ELMİS 2016, özel eğitim bağlamında kavramsal analiz, tasarım, uygulama ve performans değerlendirmesi ve deneysel çalışmaları kapsayan araştırmalar ele alınmıştır…

Çalışmalarımız;

Cangökçe Yaşar, Ö.; Alptekin, S. (Mayıs, 2016). Describing Language Use Patterns of Pervasive Developmental Disordered Children’s Parents (Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Dil Kullanım Örüntülerinin Belirlenmesi). Elmis 2016, International Congress of Special Education (Uluslararası Özel eğitim Kongresi) Sözlü Bildirisi, Ereğli/Konya.

Alptekin, S.; Nar, E.; Metin, H. (Mayıs, 2016). Using Direct Teaching Model to Acquire the Object Counting Skill to Student With Autizm ( Otizmli Bir ÖğrenciyeDoğrudan Öğretim Modeli İle Nesne Sayma Becerisi Kazandırma. Elmis 2016, International Congress of Special Education (Uluslararası Özel eğitim Kongresi) Sözlü Bildirisi, Ereğli/Konya.

Alptekin, S.; Özer, H.; Vural, M. (Mayıs, 2016). Using Simultaneous Prompting to Teach Memorize the Mutiplication Tables to Student with Low Math Performing (Eşzamanlı ipucu ile Matematik Performansı Düşük Bir Öğrenciye Çarpım Tablosunu Ezbere Söyleme Becerilerinin Öğretimi). Elmis 2016, International Congress of Special Education (Uluslararası Özel eğitim Kongresi) Sözlü Bildirisi, Ereğli/Konya.

Türk, S.G.; Alptekin, S. (Mayıs, 2016). Relationship Between Adaptive Seating position to Hand Eye Coordination and Balance of a Child with Cerebral Palsy (Serebral Palsili Bir Çocukta Adaptif Oturma Pozisyonlarının El Göz Koordinasyonu ve Dengeyle İlişkisi. Elmis 2016, International Congress of Special Education (Uluslararası Özel eğitim Kongresi) Sözlü Bildirisi, Ereğli/Konya.

Vural, M.; Alptekin, S.; Metin, H. (Mayıs, 2016). Determination of Mainstream Clasroom Teacher Work, on the Ability to Acqisition Academic and Fluency Basic Math Skills (Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Temel Matematik Becerilerinin Öğretimi ve Akıcılık Kazandırma Konusund Yaptıkları Çalışmaların Belirlenmesi. Elmis 2016, International Congress of Special Education (Uluslararası Özel eğitim Kongresi) Sözlü Bildirisi, Ereğli/Konya.
IMG_1899

IMG_1890

IMG_1896

IMG_1897

IMG_1891

IMG_1894